Blog

 1. Effecten op de RWZI

  Effecten op de RWZI

  In voorgaande blogs werd beschreven wat het rendement is van de douchewarmtewisselaar en welke invloeden dit heeft op de huishoudelijke installatie. Hieruit is gebleken dat de temperatuur van het huishoudelijke afvalwater afneemt met ongeveer 8 °C. Wat is het effect van 8 °C temperatuur daling bij de huishoudens op het riool en vervolgens op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)? In deze blog zien we wat de gevolgen zijn van een lagere afvalwatertemperatuur (influent) op (afval)waterketen. Daarnaast wordt een schatting gedaan van de temperatuurdaling van het afvalwater, en tot slot is er een schatting gedaan van de effecten van een lagere temperatuur op de zuivering.

  Huidige temperaturen in de waterketen

  Het belangrijkste proces waar de afvalwatertemperatuur invloed op heeft is het verwijderen van stikstof. Daarnaast is duidelijk wat de minimum temperatuur

  Lees meer »
 2. Legionella

  Legionella

  In Nederland een ziekte die als eerste ontdekt werd bij veteranen, daarom ook wel de veteranen ziekte genoemd. Maar wat is legionella nou eigenlijk? Kunnen we er iets tegen doen? Welke effecten heeft de douchewarmtewisselaar op Legionella? Stuk voor stuk interessante vragen waar we in deze blog op inzoomen, veel leesplezier toegewenst.

  Een legionellabesmetting ontstaat door het inademen van waterdamp met daarin de bacterie. Er zijn verschillende soorten legionella, maar de legionella pneumophila is verantwoordelijk voor de meeste besmettingen. Bij het inademen van de bacterie kan legionellagriep en veteranenziekte veroorzaken. De legionellagriep is vaak van korte duur, de veteranenziekte is chronisch. De groep die gevoelig is voor besmetting is mensen met een verminderde weerstand, ouderen en stevige rokers.

  Legionella is

  Lees meer »
Copyright © 2016 Douchewarmtewisselaar.nl