Legionella

In Nederland een ziekte die als eerste ontdekt werd bij veteranen, daarom ook wel de veteranen ziekte genoemd. Maar wat is legionella nou eigenlijk? Kunnen we er iets tegen doen? Welke effecten heeft de douchewarmtewisselaar op Legionella? Stuk voor stuk interessante vragen waar we in deze blog op inzoomen, veel leesplezier toegewenst.

Een legionellabesmetting ontstaat door het inademen van waterdamp met daarin de bacterie. Er zijn verschillende soorten legionella, maar de legionella pneumophila is verantwoordelijk voor de meeste besmettingen. Bij het inademen van de bacterie kan legionellagriep en veteranenziekte veroorzaken. De legionellagriep is vaak van korte duur, de veteranenziekte is chronisch. De groep die gevoelig is voor besmetting is mensen met een verminderde weerstand, ouderen en stevige rokers.

Legionella is aanwezig in het drinkwaternetwerk, echter heeft het hier meestal geen kans om zich te ontwikkelen. Onder bepaalde omstandigheden kan de bacterie zich toch ontwikkelen. Hierbij zijn bepaalde groeifactoren nodig. Zo groeit de bacterie alleen in water, moet er voldoende voeding en zuurstof zijn. Daarnaast groeit de bacterie in een warme omgeving van 25°C tot 55 °C met een optimum van 37°C. Tot slot heeft de bacterie een vestgingsplaats nodig.

Om legionella te voorkomen zijn er eisen gesteld aan de drinkwaterinstallatie, dit om de groeifactoren weg te nemen. Dit is opgenomen in het drinkwaterbesluit. Met betrekking tot legionella zijn de voornamelijk de volgende eisen van belang: maximale temperatuur van 25 °C, legionella koloniegetal van 100 kve/ml (100 kolonie vormende eenheden per 100 milliliter. Met de douchewarmtewisselaar komt de temperatuur van het drinkwater kortstondig boven de 25 °C. Het gaat hier wel om de minimale temperatuur die nodig is om eventuele vorming van de bacterie mogelijk te maken.

Zoals al eerder aangegeven zijn er meer groeifactoren nodig. Het volgend belangrijk onderdeel is de hoeveelheid voeding in het water. Legionella ontwikkelt zich niet in een omgeving waarin maar 1 liter water beschikbaar is. De douchewarmtewisselaar is voorzien van een terugstroomventiel. Er is dus geen uitwisseling met voeding van voor de douchewarmtewisselaar. In theorie kan de bacterie zich ontwikkelen, maar het risico is zeer gering.

Uit onderzoek, van Hans van Wolferen voor het TNO, blijkt dat de douchewarmtewisselaar risicokwalificatie neutraal heeft. Uit meerdere metingen bij douchewarmtewisselaars blijkt dat ook hier geen legionella is aangetroffen.