Retourneren

Hier kunt u informatie vinden over de herroeping of retournering van uw aankoop. U kunt ook ons contact formulier invullen

Terug naar klantenservice

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (zie onderaan deze pagina), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U kunt er ook voor kiezen om op eigen initiatief of via een andere vervoerder het product terug te sturen, u draagt hiervoor zelf de kosten. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Retourneren is gratis, de bestelling wordt geleverd om een pallet en zal dus ook als pallet weer worden opgehaald door douchewarmtewisselaar geselecteerd bedrijf. Wij maken een afspraak in overleg met de klant voor het moment van ophalen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

U kunt onderstaand digitaal formulier invullen of het formulier model voor herroeping door te klikken op de volgende link: "model voor herroeping"

Retourneren/Herroeping

De herroeping kan worden aangevraagd d.m.v. het volgende herroepsformulier.

Het herroepingsformulier wordt verstuurd naar:

Douchewarmtewisselaar.nl
Kanaalpark 159-D2 Leiden
info@douchewarmtewisselaar.nl

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Copyright © 2016 Douchewarmtewisselaar.nl